Stopcorruption

จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ

จัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2567
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง/การประชุม/อบรม
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปีงบประมาณ 2566
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง/การประชุม/อบรม
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปีงบประมาณ 2565
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง/การประชุม/อบรม
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปีงบประมาณ 2564
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง/การประชุม/อบรม
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปีงบประมาณ 2563
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง/การประชุม/อบรม
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปีงบประมาณ 2562
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง/การประชุม/อบรม
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปีงบประมาณ 2561
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง/การประชุม/อบรม
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปีงบประมาณ 2560
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง/การประชุม/อบรม
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปีงบประมาณ 2559
  ตัวชี้วัด/คำสั่ง/การประชุม/อบรม
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

จัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขคลัง VDO ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
100%x180 รายการข่าวเย็นช่องวัน ช่วง จั๊ด ซัดทุกความจริง ประเด็น "ใช้ "รถตู้หลวง" เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์" (YouTube : ช่อง one 31 เผยแพร่คลิปฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 BreakingNews 37HD สธ. จัดกิจกรรม ตลาดนัดคุณธรรม ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 5 ประการ View : 143 ครั้ง เปิด
100%x180 คลิปวีดิทัศน์โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคบ่าย) View : 52 ครั้ง เปิด
100%x180 คลิปวีดิทัศน์โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคเช้า) View : 41 ครั้ง เปิด
100%x180 EP.8 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค View : 41 ครั้ง เปิด
Copyright 2024. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์