Stopcorruption

คลัง VDO ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
100%x180 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้าง พัฒนา และป้องกันเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมิให้กระทำผิดวินัย (จัดทำโดยสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรม) View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการข่าวเย็นช่องวัน ช่วง จั๊ด ซัดทุกความจริง ประเด็น "ใช้ "รถตู้หลวง" เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์" (YouTube : ช่อง one 31 เผยแพร่คลิปฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 BreakingNews 37HD สธ. จัดกิจกรรม ตลาดนัดคุณธรรม ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 5 ประการ View : 143 ครั้ง เปิด
100%x180 คลิปวีดิทัศน์โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคบ่าย) View : 52 ครั้ง เปิด
100%x180 คลิปวีดิทัศน์โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคเช้า) View : 41 ครั้ง เปิด
100%x180 EP.8 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค View : 41 ครั้ง เปิด
100%x180 EP.7 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย นายวันชัย รุจนวงศ์ View : 13 ครั้ง เปิด
100%x180 EP.6 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล View : 14 ครั้ง เปิด
100%x180 EP.5 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 EP.4 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ View : 14 ครั้ง เปิด
100%x180 EP.3 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย นางจุฑารัตน์ สุวารี ผอ.สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 EP.2 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี View : 9 ครั้ง เปิด
100%x180 EP.1 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. View : 9 ครั้ง เปิด
100%x180 ข่าวกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต MOPH Together Against Corruption View : 118 ครั้ง เปิด
100%x180 ข่าว สธ. ร่วมแสดงพลัง “ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน” View : 46 ครั้ง เปิด
100%x180 โตใต้โต๊ะ | EP.1 (FULL EP) | 2 ก.ค. 65 | GMM25 View : 77 ครั้ง เปิด
100%x180 อยากประสบความสำเร็จ... ต้องย้อมใจให้เป็นสีเทา | โตใต้โตะ | เริ่ม 2 ก.ค นี้ | GMM25 View : 59 ครั้ง เปิด
100%x180 รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นำเสนอหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-corruption Education View : 108 ครั้ง เปิด
100%x180 สรุปการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. View : 35 ครั้ง เปิด
100%x180 เวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. “ปราบโกง กทม. … ผู้ว่าฯในอนาคตและอนาคตของผู้ว่าฯ” View : 32 ครั้ง เปิด
100%x180 เวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. "ปราบโกง กทม." ตอนที่ 4 ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 เวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. "ปราบโกง กทม." ตอนที่ 3 ทางเท้าและความปลอดภัย View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 เวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. "ปราบโกง กทม." ตอนที่ 2 เทศกิจ View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 เวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. "ปราบโกง กทม." ตอนที่ 1 ทุจริตคอร์รัปชัน View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 สืบสวนความจริง | สัมภาษณ์พิเศษ : สุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. View : 28 ครั้ง เปิด
100%x180 สร้างความโปร่งใสให้แก่ภาครัฐ ด้วยเครื่องมือการประเมิน ITA | บ่ายนี้มีคำตอบ (18 มี.ค. 65) View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ View : 27 ครั้ง เปิด
100%x180 ITA x UNDP - Trust Through Transparency View : 64 ครั้ง เปิด
100%x180 การเมืองสีขาว - เรียนรู้การสร้าง“องค์กรคุณธรรม”ส่งเสริมความสุจริตให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน (31 ต.ค. 64) View : 68 ครั้ง เปิด
100%x180 ข้อกำหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน วันที่ 2 View : 74 ครั้ง เปิด
100%x180 ข้อกำหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 View : 63 ครั้ง เปิด
100%x180 บทสรุปรายการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อตรงจากอดีตสู่ปัจจุบัน View : 53 ครั้ง เปิด
100%x180 สัมมนาสาธารณะ “กลยุทธ์การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ” View : 32 ครั้ง เปิด
100%x180 พี่เอ็ด 7 วิ - เงินทอนแลนด์ (CHEAT THE CHANGE) [OFFICIAL MUSIC VIDEO] View : 41 ครั้ง เปิด
100%x180 การเมืองสีขาว - สร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงให้เป็นองค์กรปราศจากคอร์รัปชั่น (5 ก.ย. 64) View : 27 ครั้ง เปิด
100%x180 แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 View : 38 ครั้ง เปิด
100%x180 กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น 22 ส.ค. 64 View : 42 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.13 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในโลกของ Digital Disruption View : 31 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.12 ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ใครได้ใครเสีย View : 28 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.11 โกงเล็ก ๆ วันนี้สู่การโกงใหญ่ ๆ ในวันข้างหน้า View : 27 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.10 อย่าให้การทุจริตเป็นเรื่องธรรมดา View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.9 หน้าที่พลเมือง watch and voice View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.8 ศาสนากับการต้านทุจริต View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.7 เครื่องมือสื่อสาร View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.6 นิ่งเฉยก็เหมือนสนับสนุน View : 25 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.5 ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.4 การละเมิดลิขสิทธิ์ View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.3 ต้านทุจริตเริ่มที่ตัวเอง View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.2 APP We Strong ช่องทางร้องเรียนทุจริต View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการเด็กไทยใจซื่อสัตย์ | EP.1 โกงไม่เท่ (แซงคิว) View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (13 ก.พ.2561 ตอนที่ 4) View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (13 ก.พ.2561 ตอนที่ 3) View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (13 ก.พ.2561 ตอนที่ 2) View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (13 ก.พ.2561 ตอนที่ 1) View : 25 ครั้ง เปิด
100%x180 มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ View : 26 ครั้ง เปิด
100%x180 นายช่างโยธา อบต.ทุจริตโครงการสาธารณะประโยชน์ของชุมชน View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 "ศาลคดีทุจริต" จำคุกอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ทุจริตออกโฉนดที่ดินบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ รวม 165 ปี View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 การเมืองสีขาว - ระบบ “รัฐรวมศูนย์อำนาจ” กับการทุจริตคอร์รัปชัน (18 ก.ค. 64) View : 21 ครั้ง เปิด
100%x180 จับตา! ผลประโยชน์ทับซ้อน และร่ำรวยผิดปกติ | ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ View : 29 ครั้ง เปิด
100%x180 ทุจริตเชิงนโยบายระดับชาวบ้าน ปัญหาที่คนไทยต้องรู้เท่าทัน นักการเมือง View : 22 ครั้ง เปิด
100%x180 คดีทุจริตโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ตัวอย่างน่ายกย่องของชุมชนเข้มแข็ง View : 20 ครั้ง เปิด
100%x180 มหากาพย์กลโกงคลองด่าน | เปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย View : 18 ครั้ง เปิด
100%x180 คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I ตอนที่ 6 องค์กรคุณธรรม View : 35 ครั้ง เปิด
100%x180 คุณธรรม คุณทำได้ ตอนที่ 6 วันที่ 19-06-64 View : 21 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลประโยชน์ทับซ้อน View : 34 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลประโยชน์ทับซ้อน ก้บการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา 128 View : 37 ครั้ง เปิด
100%x180 การเมืองสีขาว - ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ภาพสะท้อนจากการคอร์รัปชั่น (30 พ.ค. 64) View : 18 ครั้ง เปิด
100%x180 เพลง 4 คุณธรรมนำไทย : สบพช. View : 22 ครั้ง เปิด
100%x180 บรรยาย การส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติชอบ View : 30 ครั้ง เปิด
100%x180 ประธานกรรมการปฏิรูปด้านป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ ชวนคนไทยร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ View : 17 ครั้ง เปิด
100%x180 นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ (ITA 2021) View : 20 ครั้ง เปิด
100%x180 The vision พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ View : 19 ครั้ง เปิด
100%x180 กิจกรรม 3ส 3อ 1น วันที่3 View : 18 ครั้ง เปิด
100%x180 กิจกรรม 3ส 3อ 1น วันที่2 View : 18 ครั้ง เปิด
100%x180 กิจกรรม 3ส 3อ 1น วันที่1 View : 18 ครั้ง เปิด
100%x180 Hightlight กิจกรรม 3ส 3อ 1น วันที่1 View : 17 ครั้ง เปิด
100%x180 ACT Now EP.14.2 - ความร่วมมือเพื่อความโปร่งใสระหว่างภาครัฐกับประชาชน View : 19 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการ CHANGE เปลี่ยนเพื่อเริ่มต้น View : 18 ครั้ง เปิด
100%x180 ดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2020 (ซับไทย) สำนักงาน ป.ป.ท. View : 22 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการ พื้นที่ชีวิต ตอน ไวรัสร้าย สายพันธุ์โกง View : 14 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ปปช. View : 72 ครั้ง เปิด
100%x180 สยามไทยอัพเดท 24 ก พ 64 อัพเดทสถานการณ์ทุจริตไทย!! View : 16 ครั้ง เปิด
100%x180 COVID-19 & the Corruption Perceptions Index 2020 | Transparency International View : 26 ครั้ง เปิด
100%x180 Corruption Perceptions Index 2020 | Transparency International View : 22 ครั้ง เปิด
100%x180 การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ View : 30 ครั้ง เปิด
100%x180 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กระทรวงสาธารณสุข View : 34 ครั้ง เปิด
100%x180 มาตรา 126 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 View : 43 ครั้ง เปิด
100%x180 มาตรา 127 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 View : 17 ครั้ง เปิด
100%x180 มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 View : 26 ครั้ง เปิด
100%x180 คลิปวีดิทัศน์มาตรา 176 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 View : 31 ครั้ง เปิด
100%x180 การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม (Code of Ethics and Regulations) View : 59 ครั้ง เปิด
100%x180 ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง - Wonderland Films View : 45 ครั้ง เปิด
100%x180 สธ.ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา View : 39 ครั้ง เปิด
100%x180 คลิปวีดิทัศน์ เพลง มาตรฐานทางจริยธรรม View : 65 ครั้ง เปิด
100%x180 คลิปวีดิทัศน์แนะนำสาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. View : 26 ครั้ง เปิด
100%x180 สัมมนาสาธารณะ นยปส. 11 (ช่วงเช้า) View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 ผู้ใหญ่ดังๆในวันนี้ สร้างผู้ใหญ่พังๆในวันหน้า View : 36 ครั้ง เปิด
100%x180 Global Corruption Barometer series 2017 (Transparency International) View : 93 ครั้ง เปิด
100%x180 คนค้นฅน ครูหนาน ผู้ปลูกป่า และแม่ชูศรี ยอดนักสู้ View : 70 ครั้ง เปิด
100%x180 กาฝาก สื่อการเรียนรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม View : 53 ครั้ง เปิด
100%x180 เพลง เราจะผ่านไปด้วยกัน Acoustic Version โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) View : 69 ครั้ง เปิด
100%x180 เพลง เราจะผ่านไปด้วยกัน โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) View : 116 ครั้ง เปิด
100%x180 กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน Ep 6 ร่างแผนปฏิบัติการด้านต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (29 มีค 63) View : 76 ครั้ง เปิด
100%x180 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2563 View : 69 ครั้ง เปิด
100%x180 การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. View : 37 ครั้ง เปิด
100%x180 ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม เรื่อง เภ-สัตย์ View : 54 ครั้ง เปิด
100%x180 จากลูกชายคนเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของบ้าน !!! View : 66 ครั้ง เปิด
100%x180 เหนื่อยที่จะยอม - ต่าย อรทัย View : 75 ครั้ง เปิด
100%x180 คอรัปชั่นคอรัปชั่ว Corruption : The Creature of All Evils View : 14 ครั้ง เปิด
100%x180 โอ..คนไทยเอย - ไผ่ พงศธร View : 14 ครั้ง เปิด
100%x180 ซื่อซื่อ - PARADOX View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 หยุดส่งต่อการทุจริต สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 CPI 2019 View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 CPI Explain View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 CPI 2018 View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่างๆที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 รมช.สธ. อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2563 View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 รมว.สธ. อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2563 View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 เหลียวหลัง แลหน้า ๒ ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ช. ชุด โกงไม่เอา เราไม่โกง ตอน "รับเงินทอนเกินแล้วเงียบ" View : 0 ครั้ง เปิด
100%x180 ถ้าใช้รถของทางราชการในงานส่วนตัวจะผิดวินัยหรือไม่ View : 19 ครั้ง เปิด
100%x180 การมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตรชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 11 อันดับเพลงที่สะท้อนชีวิตราชการ View : 17 ครั้ง เปิด
100%x180 รวมพลังพรรคการเมืองประกาศจุดยืนปราบคอร์รัปชันปลุกประชาชนมีส่วนร่วม อาสาสู้โกง View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 จิตอาสาพับถุงยา พอเพียง View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 ศุกร์สนามเป้า EP.30 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 รณรงค์พับถุงกระดาษ สำหรับใช้เป็นถุงยามอบให้โรงพยาบาล วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ข่าวเที่ยง NBT2HD View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 เดินหน้า ยุทธศาสตร์ชาติ สู้โกง สกัด คอร์รัปชัน ตอบโจทย์ (12 ส.ค. 62) View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 การกล่าวหา ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช. View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต View : 19 ครั้ง เปิด
100%x180 คำแนะนำในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 ไทยเฉย View : 17 ครั้ง เปิด
100%x180 คุณธรรมคุณทำได้ View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการ the vision นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 Highlight โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 กีฬา...สร้างวินัย View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 เคลียร์คัด ชัดเจน 3 ก.ค. 62 ตอน การขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 สถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2562 View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 คุณธรรม คุณทำได้ View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 เรี่ยไรอย่างไรให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน View : 13 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ตอน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 คนดีที่ไทยต้องการ ตอน ยกย่อง View : 17 ครั้ง เปิด
100%x180 คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน View : 13 ครั้ง เปิด
100%x180 คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาส View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 รายการ HERO ต้านโกง ตอน สวนสร้างสุข View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลงานรัฐบาลด้านสาธารณสุข View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 สปอต ไม่เพิกเฉยหากพบเห็นการทุจริต View : 13 ครั้ง เปิด
100%x180 การทุจริตคืออะไร? View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 ทำไมคนไทยขี้โกง View : 13 ครั้ง เปิด
100%x180 สปอต วันข้าราชการพลเรือน ตัวที่2 View : 10 ครั้ง เปิด
100%x180 สปอต วันข้าราชการพลเรือน ตัวที่1 View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 ไทยเฉย View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 สื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 โรคปิดหูปิดตาปิดปาก View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 หลักสูตรต้านทุจริต...ปลุกจิตลำนึกต้านโกง View : 20 ครั้ง เปิด
100%x180 กลเกมการทุจริต เกมชีวิตที่เอาชนะได้ด้วยจิตสำนึกต้านโกง View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 พิพิธภัณฑ์ต้านโกง View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 Thailand 4.0 จุดจบคอร์รัปชั่น View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลการดำเนินงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดือนพฤศจิกายน 2561 View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 คุณว่าใครชนะ View : 20 ครั้ง เปิด
100%x180 การบ้าน View : 18 ครั้ง เปิด
100%x180 แซงคิว View : 14 ครั้ง เปิด
100%x180 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 7 ธันวาคม 2561 View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 แนวปฏิบัติสู่ MOPH code of conduct View : 52 ครั้ง เปิด
100%x180 จากยอดดอย View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 ข่าวโครงการตลาดนัดคุณธรรม View : 28 ครั้ง เปิด
100%x180 รายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย View : 20 ครั้ง เปิด
100%x180 ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง View : 50 ครั้ง เปิด
100%x180 หัวหน้าพาโกง View : 58 ครั้ง เปิด
100%x180 ซื้อสิทธิ์ขายเสียง View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 บุคคลคุณธรรม View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน View : 115 ครั้ง เปิด
100%x180 ขอตอบด้วยการกระทำ View : 39 ครั้ง เปิด
100%x180 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 View : 134 ครั้ง เปิด
100%x180 มาตรา 100 View : 148 ครั้ง เปิด
100%x180 สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 View : 257 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 5 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความเชื่อมั่นและยั่งยืนของระเทศ View : 88 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 4 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งเทคโนโลยีและความเท่าเทียม View : 48 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 3 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความคุ้มค่า View : 42 ครั้ง เปิด
100%x180 ตอนที่ 2 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งการเปิดกว้างสำหรับภาคประชาชน View : 34 ครั้ง เปิด
100%x180 มิติใหม่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตอนที่ 1 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มิติแห่งความโปร่งใสและการแข่งขันที่เป็นธรรม View : 64 ครั้ง เปิด
100%x180 แก้ทุจริต คิดฐานสอง View : 99 ครั้ง เปิด
100%x180 ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 View : 50 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง View : 25 ครั้ง เปิด
100%x180 สธ. ประกาศเจตณารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน View : 53 ครั้ง เปิด
100%x180 รมว. สธ. นำบุุคลากรประกาศเจตณารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน View : 33 ครั้ง เปิด
100%x180 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุข View : 30 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลการตัดสินประกวดสื่อช่อสะอาด 2559 View : 30 ครั้ง เปิด
100%x180 ปราบโกงไปด้วยกัน View : 61 ครั้ง เปิด
100%x180 ทำไมนักการเมือง(บางคน)ไม่ค่อยชอบร่างรัฐธรรมนูญ View : 14 ครั้ง เปิด
100%x180 ร่างรัฐธรรมนูญดีจริงเหรอ? View : 11 ครั้ง เปิด
100%x180 ร่างรัฐธรรมนูญ View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง View : 31 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 สำนึกไทยไม่โกง คนแบบนี้ก็มีด้วย View : 24 ครั้ง เปิด
100%x180 VDO ผลงาน 6 เดือน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 การสะท้อนพฤติกรรมนิสัยที่นำไปสู่การคอร์รัปชัน เรื่องจ่ายได้หมด View : 17 ครั้ง เปิด
100%x180 การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เรื่อง ตามนโยบายภาครัฐ View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 การคอร์รัปชันภาคเอกชน เรื่องแบ่งๆกันไป View : 18 ครั้ง เปิด
100%x180 การคอร์รัปชันภาครัฐ View : 23 ครั้ง เปิด
100%x180 VDO การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กระทรวงสาธารณสุข View : 67 ครั้ง เปิด
100%x180 VDO ผลงานกระทรวงสาธารณสุข 2559 View : 23 ครั้ง เปิด
Copyright 2024. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์